přihlásit | registrovat 

Změkčovací systémy ER/Kinetico

ER/Kinetico jsou první a jediné automatické změkčovací systémy, které nejsou napájeny elektrickým proudem. Používají dvojitý tank (duplex) naplněný katexovou pryskyřicí, který je řízen jedním řídícím modulem. Ten automaticky uvádí do chodu back-wash a regeneraci pryskyřice, přepínání chodu z jednoho tanku na druhý a vypouštění vody použité pro regeneraci do odpadu. Řídící modul (hlava) měří množství vody proteklé systémem pomocí kontrolních disků. Po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští regenerace a tok upravované vody je předán z jednoho tanku na druhý. Množství vody proteklé mezi regeneračními cykly je dáno přepočtenou tvrdostí vody, která závisí na množství vápníku, hořčíku, železa a manganu. Podle přepočtené tvrdosti se určuje typ kontrolního disku, který spouští regeneraci a definuje kapacitu daného typu změkčovače

Výhody změkčovacího systému ER/Kinetico

Díky tomu, že systém je nezávislý na elektrické energii má ER/Kinetico řadu výhod, které jiné systémy nemají:

  • Dvojitý tank upravuje vodu 24 hodin denně... dokonce i během regenerace. I voda používaná pro regeneraci je už změkčená, z čehož vyplývá účinnější regenerace a nižší spotřeba vody a soli.
  • Není třeba elektrické energie! Odpadá riziko výpadku elektrické energie, poškození procesoru v řídícím modulu zkratem nebo úrazu obsluhy elektrickým proudem.
  • Možnost přesného stanoveni regeneračního cyklu! K regeneraci dochází pouze, když je skutečně třeba regenerovat, to znamená po protečení určitého množství vody.
  • Efektivní využívání vody a soli. Snížením spotřeby vody a soli se výrazně snižují provozní náklady.
  • "Overdrive" proboz jednotky nabízí možnost využití maximálního průtočného výkonu daného společnýmchodem obou media tanků- Ideální pro aplikace, kde je vyžadována vysoká produkce.
  • Snadná připojení z "Overdrive" provozu na standardní střídavý provoz media tanků a naopak.
  • Řídící modul, ventily i tanky jsou zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi.
  • Kontrolním mechanismem řídícího modulu prochází pouze čistá, změkčená a filtrovaná voda. Tím se snižuje opotřebení materiálu, eliminuje se tvorba vodního kamene přímo v řídícím modulu a snižují se provozní náklady.
  • Jednoduchá údržba. Doplňuje se pouze sůl do zásobního tanku. # Protiproudá regenerace změkčenou vodou. Zvyšuje regenerační účinnost a kvalitu upravované vody.
  • Schváleno US FDA, NSF a MZČR

Nová série změkčovačů ER/Kinetico řady MACH a další typy jsou určeny na odstraňování celkové tvrdosti (vápníku a hořčíku) z vody, pro střední a menší průtoková množství v domácnostech, komerčních aplikacích a v průmyslu.

Zvážíte-li všechny výhody ER/Kinetico, zjistíte, jak je tento systém jedinečný.

Změkčovací systémy ER/Kinetico

Informace ke stažení