přihlásit | registrovat 

Reverzní osmóza - systém ER FS

Reverzní osmóza (RO) je proces tlakového transportu vody přes membránu, složenou z několika tenkých vrstev. Membrána představuje bariéru pro rozpuštěné látky. Tyto látky se vymývají a odvádí se do odpadu. Voda, která se odfiltrovala přes membránu se nazývá permeát. Proces reverzní osmózy významně snižuje celkové množství rozpuštěných látek ve Vaší pitné a užitkové vodě, a to v oblasti nejvíce nežádoucích kontaminantů a chemikálií, které mohou ovlivňovat kvalitu vody využívanou pro rozličné účely.

Úprava vody má několik fází. V první fázi se využívá nejprve 5 mikrometrový sedimentační. filtr na odstranění nečistot, rzi a jiných suspendovaných látek které se mohou vyskytovat ve vodě. Poté následuje filtrace přes filtr na bázi práškového aktivního uhlí, na odstraněni chlóru a více než 5O organických látek které se ve vodě mohou vyskytovat. Dále voda postupuje přes jednu anebo dvě speciální nízkotlaké (TFC-thin film composit) membrány reverzní osmózy. Zde se odseparuje až 98% rozpuštěných látek; které jsou z membrány odplavovány do odtoku jako odpad. RO voda je potom skladována v tlakovém nebo afmosférickém zásobním tanku, z kterého může být podle potřeby čerpána a dodávána pro použití. Koncový filtr z aktivního uhlí, který je umístěný mezi zásobním tankem a místem spotřeby, odstraňuje zbytkové chemické látky, chuti anebo zápachy, které se mohou ve vodě ještě vyskytovat. Ultrafialový (UV) sterilizační systém, který je možné zařadit jako koncový krok, ničí mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě.

Výhody systému ER FS reverzní osmóza

 • Vysoká odlučovací schopnost, vysoký průtok tenkofilmovými membránami a vysoká kvalita permeátu bez použití tlakových čerpadel.
 • Vysoká účinnost při použití dvou membrán, dvojnásobné množství upravené vody a redukce množství odpadové vody téměř o 30%.
 • Dvojfázová filtrace, mechanická a aktivním uhlím, chrání membránu před zničením a napomáhá prodloužit její životnost.
 • Kompaktní jednotka, která může být instalována v provozu, v laboratoři, v kuchyni spod o Nenáročná údržba.
 • Všechny komponenty jsou vyrobeny z materiálů schválených USFDA, které jsou registrované v seznamech NSF.
 • Volitelná možnost zařazení UV zářiče zajišťující dodatečnou antibakteriální úpravu.

Komponenty pro ER FS reverzní osmózu

 • Pumpa ER-8005 nebo 8010 RO
 • Filtrační systém ER - 110
 • Filtrační náplň s aktivním uhlím XCBC-10
 • Sedimentační filtr XD-5
 • RO membrána ER TW-50 (1 nebo 2 v sérii)
 • Transportní pumpa ER-2088
 • Post-filtr ER GAC
 • UV čistící systém ER Advantage 2 (volitelné)

Aplikace zahrnují

 • laboratoře o lékárny
 • restaurace
 • hotely
 • pekárny
 • výrobníky ledu
 • zařízení využívající páru
 • produkce nápojů
 • konvektomaty

Reverzní osmóza - systém ER FS

Informace ke stažení