přihlásit | registrovat 

Filtrační systém ERB-222

Filtrační systém ERB-222 je sestaven pro dvoufázovou nebo trojfázovou úpravu vody. Je určen pro vyšší průtoky. Uplatní se zejména jako úprava vody pro celý dům nebo restauraci. V první fázi dochází k odstranění sedimentu a zákalu způsobujícího škody na gastronomických zařízeních, vybavení a rozvodech vody. Ve druhé fázi je odbouráván chlór a těkavé organické látky, které způsobují pachutě, zápachy a narušují kvalitu vody nebo finálního produktu. Ve třetí fázi, jestliže je zapotřebí, se řeší specielní problémy, jako například odbourávání železa nebo manganu.

Výhody vícefázové úpravy vody

U jednofázové úpravy vody je jedna výměnná vložka určena pro dva účely a obvykle musí být měněna předčasně z důvodu příliš časného vyčerpání jedné části. Ve třífázovém respektive dvoufázovém systému ERB-222 má každá vložka svůj specifický úkol a musí být vyměněna až když tento úkol neplní. Sedimentační vložka musí být vyměněna pouze pokud je zanesena sedimentem do té míry, že tlak vody za filtrem klesne pod požadovanou hodnotu. Vložky obsahující aktivní uhlí nebo jiné speciální médium musí být vyměněny až po vyčerpání adsorpční kapacity. Ani jeden proces tak nezávisí na druhém. Tím, že se oddělí jednotlivé fáze, stává se ERB-222 vysoce efektivním a současně finančně výhodným systémem pro úpravu vody.

Výhody filtračního systému ERB-222

  • nízké pořizovací a provozní náklady
  • třífázová respektive dvoufázová filtrace zajišťuje vysoce efektivní systém a eliminuje předčasné výměny vložek
  • flexibilita v použití široké škály aktivního uhlí nebo speciálních filtračních vložek pro specifické podmínky a potřeby
  • filtrační systémy i filtrační vložky jsou schváleny US FDA, NSF a MZČR (HEM -324.4/B-30.4.93)
  • nadstandartní vybavení pro specifické instalace a potřeby (uzavírací ventily, tlakoměry, regulátory)

Součásti filtračního systému ERB-222

  • tři 20" (50 cm) modré polypropylenové filtrační kryty-širokoprůměrové (18cm)
  • 1" nebo 1 1/2" NPT vstup/výstup, dvojnipl umístěný mezi filtračními kryty
  • odvzdušňovací ventil
  • kovový nosník

Filtrační kryty jsou uspořádány tak, aby v prvním mohla být umístěna sedimentační vložka a ve druhém a třetím vložka obsahující aktivní uhlí nebo jiné speciální filtrační médium. Nejjednodušší kontrolou nutnosti výměny sedimentační vložky je instalace tlakoměru přímo na systému nebo umístění tlakoměru na regulátoru tlaku umístěného za systémem. Při sníženém tlaku vody pod požadovanou hodnotu je čas na výměnu sedimentační vložky. Životnost vložky obsahující aktivní uhlí nebo jiné filtrační médium je určena celkovým objemem a kvalitou proteklé vody. Všeobecně se však doporučuje výměna po půl roce.

Poznámka: Výkon, využití a průtok systémem ERB-222 je závislý na typu použitých filtračních vložek.

Filtrační systém ERB-222

Informace ke stažení