přihlásit | registrovat 

Filtrační systém ER-110

Filtrační systém ER-110 je sestaven pro dvoustupňovou úpravu vody. V první fázi dochází k odstranění sedimentu a zákalu, způsobujícího škody na gastronomických zařízeních, vybavení a rozvodech vody. Ve druhém stupni je odbouráván chlór a těkavé organické látky, které způsobují pachutě, zápachy a narušují kvalitu finálního produktu. Dále pak v závislosti na typu použité výměnné vložky může být zamezeno tvorbě vodního kamene nebo odstraňovány těžké kovy apod.

Výhody dvoustupňové úpravy vody

U jednostupňové úpravy vody je jedna výměnná vložka určena pro dva účely a obvykle musí být měněna předčasně z důvodu příliš časného vyčerpání jedné části. Ve dvoustupňovém systému ER-110 má každá vložka svůj specifický úkol a musí být vyměněna až když tento úkol neplní. Sedimentační vložka je měněna pouze pokud je zanesená sedimentem do té míry, že tlak vody za filtrem klesne pod požadovanou hodnotu. Vložka obsahující aktivní uhlí nebo jiné speciální médium může být vyměněna až po vyčerpání adsorpční kapacity. Ani jeden proces tak nezávisí na druhém. Tím, že se oddělí tyto dva stupně, stává se ER-110 vysoce efektivním a současně finančně výhodným systémem pro úpravu vody.

Výhody filtračního systému ER-110

 • nízké pořizovací a provozní náklady
 • dvoustupňová filtrace zajišťuje vysoce efektivní systém a eliminuje předčasné výměny vložek
 • flexibilita v použití široké škály aktivního uhlí nebo speciálních filtračních vložek pro specifické podmínky a potřeby
 • filtrační systémy i filtrační vložky jsou schváleny US FDA, NSF a MZČR (HEM -324.4/B-30.4.93)
 • volitelné vybavení pro specifické instalace a potřeby

Součásti filtračního systému ER-110

 • dva 10" (25 cm) filtrační kryty úzkoprůměrové (11cm)
  - první průhledný - styren - acrylonitril
  - druhý modrý - polypropylen
 • 3/8" NPT vstup/výstup
 • odvzdušňovací ventil
 • kovový nosník

Filtrační systém ER-110

Informace ke stažení