přihlásit | registrovat 

Filtrace Para-Flo s protiproudovým oplachem

ER/Kinetico Para-Flo filtry jsou řešením pro široké spektrum potřeb úpravy vody. Voda je filtrována nebo upravována průchodem přes různá média jako je granulované aktivní uhlí, birm, kalcit, keramické nebo AG filtrační médium (viz druhá strana). Podle druhu použitého média tak upravujeme chuť, zápach, pH, odstraňujeme železo, zákal a jiné problémy s vodou. Filtry Para-Flo jsou neelektrické a zcela automatizované systémy. Skládají se ze dvou tanků spojených jedním modulem, který podle potřeby automaticky reguluje praní a přepínání z jednoho tanku na druhý, když je to potřeba. Systém zabezpečuje nepřetržitý přísun upravené vody.

Výhody systémů ER/Kinetico

  • Dva tanky. Filtrovaná a upravená voda dostupná 24 hodin denně… dokonce i během praní. Dokonalé vyprání média filtrovanou vodou zabezpečuje bezporuchový provoz.
  • Není potřeba elektrická energie! Nehrozí riziko úrazu, nesprávné činnosti zařízení a problémů souvisejících se zkratem anebo výpadkem elektrické energie.
  • Paralelní provoz tanků. Zvyšuje kontaktní čas průtoku filtračním médiem. Kvalitnější úprava, vyšší účinnost, větší průtok a delší životnost média.
  • Potřeba vody. Šetří vodu a snižuje množství odpadové vody tím, že praní probíhá, když je to skutečně potřeba.
  • Efektivní využití vody. Nízká spotřeba vody. Kompaktní média mají nízké požadavky na spotřebu oplachové vody.
  • Pružnost systému. Možnost využití různých médií pro široké spektrum potřeb úpravy vody. Zlepšení senzorických vlastností, úprava pH, odstraňování železa, zákalu a jiných problémů s vodou.
  • Ventily a tanky odolné proti korozi. Dlouhá životnost a odolnost i v agresivním prostředí. # Celým řídícím systémem protéká jen čistá, filtrovaná voda. To znamená vyloučení mechanických problémů a servisu.
  • Všechny jednotky jsou registrované NSF a vyrobené z materiálů schválených USFDA.
Filtrace Para-Flo s protiproudovým oplachem

Informace ke stažení