přihlásit | registrovat 

Alfa Laval představuje výměník T8

Nový rozebíratelný deskový výměník tepla Alfa Laval T8 je navržen tak, aby splňoval ta nejnáročnější očekávání, pokud jde o energetickou účinnost, kompaktní rozměry a spolehlivý výkon. Díky inovativní konstrukci a jednoduchosti vám přináší to nejlepší z 80letých znalostí Alfa Laval v oblasti rozebíratelných deskových výměníků tepla.

Výhody a přínosy

Vysoká energetická účinnost
Díky inovativní konstrukci desek poskytuje výměník Alfa Laval T8 lepší distribuci průtoku po celém povrchu desky. V porovnání s tradiční konstrukcí desek nové řešení rovněž udržuje nízkou tlakovou ztrátu v distribuční oblasti a zároveň umožňuje vysokou tlakovou ztrátu pro přenos tepla. To díky odstranění mrtvých zón a snížení rizika ucpávání vede k lepšímu přenosu tepla a vyšší energetické účinnosti.

Kompaktní rozměry
Kompaktní rozměry s méně než 1 m na výšku umožňují instalaci v malých prostorách. Výměník má veškeré vybavení potřebné pro snadnou instalaci a rychlé uvedení do provozu.

Spolehlivý výkon v průběhu času
Výměník Alfa Laval T8 je určen k tomu, aby v závislosti na typu kapalin, hodnotách tlaku a teploty splňoval ta nejvyšší očekávání z hlediska výkonu a životnosti. T8 je k dispozici také ve verzi s certifikací AHRI jako typ AQ3. Certifikace výkonu odpovídá normě AHRI 400 a je ověřena certifikačním programem deskových výměníků tepla kapalina‑kapalina (LLHE).

Snadná a bezpečná údržba
Nová konstrukce uchycení těsnění a svazku desek umožňuje snadnou a nákladově efektivní údržbu. Rám je vybaven prvky, které podpírají jednotku a zajišťují její bezpečné rozebrání a složení během údržby.

Jedinečné vlastnosti

Distribuční oblast Alfa Laval CurveFlow™
Nová konstrukce distribuční oblasti výměníku T8 přináší lepší rozložení toku a větší tlakovou ztrátu na hlavní teplosměnné ploše. S tím je spojena řada výhod:

– Kompaktnější výměník tepla – je potřeba menšího počtu desek.

– Vyšší energetická účinnost – lepší distribuce průtoku snižuje riziko zanášení, čímž se snižuje potřeba zvyšování výkonu čerpání, které by kompenzovalo vyšší tlakovou ztrátu.

– Snížení nákladů na údržbu – menší počet desek znamená rychlejší čistění a nižší náklady na náhradní díly.

Těsnění Alfa Laval ClipGrip™
Alfa Laval ClipGrip™ je systém uchycení těsnění na desku bez lepidla pro rychlou montáž. Díky nové konstrukci upevnění zůstává při údržbě těsnění na svém místě, čímž se snižuje spotřeba náhradních dílů a čas při provádění údržby.

Kolmé rohové vedení
Nová konstrukce rohového vedení, která zajišťuje perfektní slícování deskového svazku bez ohledu na počet desek. Dokonalé slícování zajišťuje spolehlivý výkon výměníku tepla a rychlejší skládání jednotky po provedení servisu.

 

Informace ke stažení